شعار سال 97-1
 
  
پنجشنبه 10 بهمن 1398   00:15:40
تعميرات و تغييرات
چهارشنبه 6/11/1389

 

 حرف اول ما این است: توسعه لوله کشی داخلی و اضافه نمودن وسایل گازسوز بدون اطلاع شرکت ملی گاز ایران ممنوع است

 

 

 


 

از جابجایی وسایل گازسوز متصل به سیستم لوله کشی ساختمان اجتناب کنید

 

 


 


مجری سایت : شرکت سیگما