شعار سال 97-1
 
  
پنجشنبه 10 بهمن 1398   00:44:01
شومينه‌هاي گازي
چهارشنبه 6/11/1389

نكات ايمني در مورد استفاده از شومينه هاي گازي


شومينه وسيله گرمايشي است که در سالهاي اخير بيشتر به عنوان دکور و تجملات از آن استفاده مي شود . توجه داشته باشيد وسائل گازسوز فقط مي تواند نيازهاي گرمايشي را تأمين نمايد و هر نوع بهره برداري فرعي و احياناً غيراستاندارد و نا ايمن از آنها مي تواند پيامدهاي خطرناکي داشته باشد .


جهت ايمني بيشتر توجه شما را به نکات ذيل جلب مي نمايد :

 1. به منظور جلوگيري از خطر نشتي گاز ، شومينه بايستي مجهز به ترموکوپل و شير جداگانه قطع و وصل باشد .
 2. نحوه ساخت تنوره آجري شومينه بايستي به نوعي باشد که اولاً به سهولت مکنده گازهاي حاصل از احتراق باشد و ثانياً جهت دهنده گازهاي حاصل از احتراق به سمت بالا و دودکش فلزي تعبيه شده( دربخش فوقاني )باشد .
 3. اجاق شومينه بايستي کاملاً در راستا و زير دودکش قرار داده شود تا گازهاي حاصل از احتراق به فضاي اتاق نفوذ نکند .
 4. .براي خروج سهل و ايمن گازهاي حاصل از احتراق از دودکش به قطر 15 سانتيمتر استفاده شود .
 5. نصب شومينه در آپارتمانهاي کوچک مي تواند خطرساز باشد . در اينگونه مواقع ترجيحاً از بخاري گازي استفاده شود .
 6. دودکش شومينه بايستي بدون درز تا بالاي بام ادامه داشته و حتماً داراي کلاهک H باشد .
 7. شير شومينه را در پايان فصل زمستان بسته و خروجي آنرا با درپوش مسدود نماييد .
 8. به هيچ عنوان به منظور رقص نور شعله ، شومينه را عمداً زردسوز ننمائيد . شعله زرد به معني توليد گازسمي مونواکسيدکربن در دستگاه مي باشد .
 9. .با توجه به امکان نفوذ گازسمي (CO) از درزهاي دودکش آجري به ساختمان حتي الامکان درشومينه ازدودکش آجري استفاده نگردد .
 10. دودکش شومينه مستيماًتابالاي بام(بدون استفاده از زانوهاي متعدد) ادامه داشته باشد .
 11. شيرشومينه بايستي خارج ازآن قرارداده شود تا در هنگام آتش سوزي احتمالي بدون هرگونه آسيب بتوان گاز را قطع نمود .
 12. ارتفاع دهانه نماي دودکش نبايستي آنقدر زياد باشد که بخشي از گازهاي حاصل ازاحتراق به محل سکونت شما نفوذ نمايد . براي ساخت شومينه نياز به مشاوره با کارشناسان معتبر مي باشد .
 13. بدليل انتقال حرارت از اجاق شومينه به رابط شير اصلي گاز حتماً بايستي از لوله هاي مسي فشارقوي و اتصالات مطمئن استفاده شود .
 14. قبل ازروشن نمودن شومينه حتماً از بازبودن دريچه شومينه (دمپر) اطمينان حاصل نماييد . چنانچه دمپر درحالت بسته باشد ، تمامي گازهاي سمي ناشي از احتراق به فضاي مسکوني برگشته و خطرناک مي باشد .

 


 


مجری سایت : شرکت سیگما