شعار سال 97-1
 
  
سه‌شنبه 6 اسفند 1398   00:40:59
مديران عامل قبلي شركت ملي گاز ايران
دوشنبه 18/8/1388
 
يكشنبه 10/8/1388

مهندس جواد اوجی
از سال 1388 تا 1392

مهندس عزیزالله رمضانی
از سال 1387 تا 1388

مهندس سید رضا کسایی زاده
از سال 1385 تا 1387

مهندس محمد ملاکی
از سال 1381 تا 1385

مهندس حمداله محمد نژاد 
از سال 1374 تا 1381

 مهندس اسدالله صالحی فروز
 از سال 1370 تا 1374

 مهندس محمد اسماعیل کراچیان 
از سال 1368 تا 1370

  مهندس مظفر جراحی 
از سال 1366 تا 1368

 

 

مهندس محمد تولایی
 از سال 1364 تا 1365

مهندس محمد نراقی
از سال 1361 تا 1364

مهندس جمشید سرداری
از سال 1360 تا 1361

 

 

 

مهندس حسن سادات
از سال 1359 تا 1360

مهندس حسن مرشد
از سال 1358 تا 1359

مهندس تقی مصدقی
از سال 1344 تا 1358

 


 


مجری سایت : شرکت سیگما