شعار سال 97-1
 
  
شنبه 21 تير 1399   21:51:52
هيأت مديره
يكشنبه 18/4/1396

   

 

بیژن زنگنه

وزیر نفت و رئیس هیأت مدیره

حمیدرضا عراقی
معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران و نایب رئیس هیأت مدیره

 

محمدرضا صدیقی
مدیر برنامه ریزی و عضو اصلی
جعفر حیدر اصفهانی
 عضو اصلی
 حسن منتظر تربتی
 مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران و عضو اصلی

 

بهزاد بابا زاده
مدیر امور بین الملل و عضو علی البدل
مدیر گازرسانی و عضو علی البدل
الهام ملکی
دبیر هیات مدیره


 
يكشنبه 27/11/1387
 
يكشنبه 27/11/1387
 
يكشنبه 27/11/1387
 
يكشنبه 27/11/1387
 


مجری سایت : شرکت سیگما