شعار سال 97-1
 
  
يكشنبه 17 فروردين 1399   08:47:21
شرکت مهندسي و توسعه گاز ایران
دوشنبه 18/8/1388

شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران

شرکت

حسن منتظر تربتی

مدیر عامل

torbati@nigc.ir 

پست الکترونیک مدیر عامل

  021  88309407

تلفن

021  88847476

نمابر

http://www.nigceng.ir

وب سایت

پست الکترونیک شرکت

پست الکترونیک روابط عمومی

خیابان طالقانی،ساختمان پنجم شرکت ملی گاز،شرکت مهندسی و توسعه، پلاک 401

نشانی

شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران پس از تغییرات در ساختار سازمانی شرکت ملی گاز ایران طبق مصوبه مجمع عمومی در تاریخ 16 بهمن‌ماه 1384 از ادغام شرکت مهندسی و ساختمان گاز با مدیریت مهندسی و اجرای طرح‌ها تشکیل گردیده است، نمودار سازمانی این شرکت در حال تهیه می‌باشد و نمودار نیروی انسانی طبق ساختار قبلی به شرح زیر می باشد:

الف) مدیریت مهندسی و اجرای طرحها:
این مدیریت به لحاظ نیروی انسانی متخصص (لیسانس و بالاتر) بالاترین آمار را در مقایسه با سایر بخشهای شرکت گاز دارا بوده است . تعداد نیروهای این مدیریت جمعا" 869 نفر بوده که از این تعداد 474 نفر رسمی و 395 نفر قراردادی می باشند.
آمار میزان تحصیلات نیروی انسانی رسمی این امور در نمودار زیر نشان داده شده است:
آمار نیروی انسانی مدیریت مهندسی و اجرای طرحها در سال 1384 (جمعا"869 نفر)

ب) شرکت مهندسی و ساختمان گاز ایران
تعداد نیروهای این شرکت جمعا" 253 نفر بوده که از این تعداد 223 نفر رسمی و 30 نفر قراردادی می باشند .
آمار میزان تحصیلا ت نیروی انسانی رسمی شرکت در نمو دار زیر نشان داده شده است:
آمار نیروی انسانی شرکت مهندسی و ساختمان گاز ایران در سال 1384 (جمعا" 253 نفر)

شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران در چارچوب راهبردهای کلان کشور در زمینه اجرای طرح های صنایع گاز فعالیت می نماید
این سازمان با کارشناسان خبره، مدیریت علمی پروژه، شهرت و تجربه به دست آمده، واجد اعتبار شایانی در حوزه صنایع انرژی داخل کشور می باشد
شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران برای سازمان خود، ساختار ماتریسی را برگزیده است.

شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران را به مدرنترین سازمان مدیریت طرح‌های صنایع گاز مبدل خواهیم کرد و صنایع داخلی را راهبری می نماییم تا سهم شایسته‌ای از بازارهای جهانی را از آن خود سازند.با رشد و ارتقا براساس توانایی و شایستگی، اولویت دهی به بهبود فعالیت ها، تلاش جهت کسب، افزایش و استفاده موثر از دانش روز دنیا.
با تکیه بر تجارب گران بها، فن آوری پیشرفته، سازمان دهی نوین و خرد انسانی.


 
بيشتر


مجری سایت : شرکت سیگما