شعار سال 97-1
 
  
سه‌شنبه 6 اسفند 1398   01:49:11
تازه‌ها
1392/7/9 سه‌شنبه14:16

به اطلاع مي‌رساند در راستاي سازماندهي كمكهاي مالي همكاران محترم  به بازسازي عتبات عاليات و با هماهنگي و اقدامات انجام شده توسط مديريتهاي محترم مالي و توسعه منابع انساني و اين امور،كاركنان شركت ملي گاز ايران مي توانند در اقدامي خداپسندانه و داوطلبانه، بخشي از حقوق و دستمزد خود را براي كمك به اين امر اختصاص دهند.


اطلاعيه در خصوص نحوه كمك به بازسازي عتبات عاليات 


به اطلاع مي‌رساند در راستاي سازماندهي كمكهاي مالي همكاران محترم  به بازسازي عتبات عاليات و با هماهنگي و اقدامات انجام شده توسط مديريتهاي محترم مالي و توسعه منابع انساني و اين امور،كاركنان شركت ملي گاز ايران مي توانند در اقدامي خداپسندانه و داوطلبانه، بخشي از حقوق و دستمزد خود را براي كمك به اين امر اختصاص دهند.

به همين جهت، ترتيبي اتخاذ شده است كه كليه كاركنان اعم ازكارمندان رسمي از طريق  آدرس  http://st.nigc.ir (سامانه مشاهده حقوق كاركنان ) و كاركنان پيماني وكارگران از طريق  آدرس http://stw.nigc.ir (سامانه مشاهده دستمزد كارگـــران و حقوق كاركنان پيمانـي  ) بتوانند پس از مشاهده حقوق و دستمزد شهريورماه نسبت به ثبت كمك‌هاي خود به بازسازي عتبات عاليات اقدام نمايند

* كمك هاي داوطلبانه كاركنان رسمي به دو صورت قابل انجام مي باشد:

      الف.  اهدا كمك بر اساس تعداد روز از حقوق پايه شهريور ماه

     ب.  اهدا كمك به صورت مبلغ ثابت

* كمك هاي داوطلبانه كاركنان پيمانـي و كارگـــران عزيز نيز به دو صورت قابل انجام مي باشد:

      الف.  اهدا كمك بر اساس تعداد روز از دستمزد روزانه شهريور ماه

     ب.  اهدا كمك به صورت مبلغ ثابت

لذا همكاران محترم در صورت تمايل به اهداي كمك مالي، ضمن مراجعه به آدرسهاي فوق الذكر، اطلاعات لازم را تكميل نموده و با مطالعه و تاييد موافقتنامه، و كليك بر روي دكمه "اهداي كمك" مراحل ثبت و تاييد را انجام دهند.

لازم به توضيح است سقف مهلت زماني براي اعلام داوطلبانه كمك توسط كاركنان رسمي تا پايان وقت اداري شنبه مورخ 20/7/92 و سقف مهلت زماني براي اعلام داوطلبانه كمك توسط كاركنان پيماني و كارگران پايان وقت اداري شنبه مورخ 27/7/92 تعيين گرديده است و مبلغ مذكور در صورتحساب مهرماه 92 كسر خواهد گرديد.


    امور فناوري اطلاعات و ارتباطات


 

1392/4/16 يكشنبه09:02

 به اطلاع مي رساند با توجه به اعلام قبلي اين امور در خصوص تغيير كلمات عبور پست الكترونيك (اطلاعيه در در وب سايت شركت ملي گاز و همچنين ارسال ايميل به پست الكترونيك كليه كاربران در شبكه هاي اينترانت و اينترنت) و با توجه به درخواست تعداد زيادي از همكاران و واحد هاي فناوري اطلاعات،مهلت تغيير كلمات عبور پست الكترونيك در هر دو شبكه اينترانت و اينترنت تا پايان تيرماه 92 تمديد شده و مجددا" اين مهلت به هيچ وجه تمديد نخواهد شد.


* شرايط كلمه عبور پست الكترونيك به صورت زير مي باشد:
     1. مي بايستي حداقل شامل 6 كاراكتر باشند.
     2. مي بايستي شامل حروف و اعداد باشد.
     3. مي بايستي شامل حروف كوچك و بزرگ باشد.
     4. كلمه عبور شامل نام ايميل نباشد. به عنوان مثال براي كاربر test@domain.comكلمه عبور Test123 معتبر نمي‌باشد.
     نمونه اي از كلمات عبور معتبر (شامل حروف كوچك، بزرگ و اعداد با حداقل طول 6 ):   m2G23k aLi579! m@207F

* پيشنهاد مي شود جهت پيچيده تر كردن كلمات عبور از كاراكتر هاي خاص مانند !@#$%^&*... نيز استفاده گردد. ولي در عين حال كلمه عبور از تركيبي استفاده شود كه به خاطر سپردن آن آسان باشد.

* مهلت زماني در نظر گرفته شده براي اين كار تا تاريخ 31/4/92 مي باشد.

* لازم به توضيح است در صورت عدم تغيير كلمات عبور به ترتيب فوق تا مهلت مزبور، پست الكترونيك مزبور از تاريخ اول مرداد 92 غير قابل دسترس درخواهد آمد و كاربران جهت دريافت كلمه عبور جديد مي بايستي صرفا به واحدهاي فناوري اطلاعات شركت/منطقه خود مراجعه نمايند.
* تغییر کلمه عبور، از طریق Options -> Personalize امکان پذیر می باشد.
 

امور فناوري اطلاعات و ارتباطات

1392/3/6 دوشنبه13:33

 به اطلاع مي رساند با توجه به اعلام قبلي اين امور در خصوص تغيير كلمات عبور پست الكترونيك (اطلاعيه در در وب سايت شركت ملي گاز و همچنين ارسال ايميل به پست الكترونيك كليه كاربران در شبكه هاي اينترانت و اينترنت) و با توجه به درخواست تعداد زيادي از همكاران و واحد هاي فناوري اطلاعات،
مهلت تغيير كلمات عبور پست الكترونيك در هر دو شبكه اينترانت و اينترنت تا پايان تيرماه 92 تمديد شده و مجددا" اين مهلت به هيچ وجه تمديد نخواهد شد.


* شرايط كلمه عبور پست الكترونيك به صورت زير مي باشد:
     1. مي بايستي حداقل شامل 6 كاراكتر باشند.
     2. مي بايستي شامل حروف و اعداد باشد.
     3. مي بايستي شامل حروف كوچك و بزرگ باشد.
     4. كلمه عبور شامل نام ايميل نباشد. به عنوان مثال براي كاربر test@domain.comكلمه عبور Test123 معتبر نمي‌باشد.
     نمونه اي از كلمات عبور معتبر (شامل حروف كوچك، بزرگ و اعداد با حداقل طول 6 ):   m2G23k aLi579! m@207F

* پيشنهاد مي شود جهت پيچيده تر كردن كلمات عبور از كاراكتر هاي خاص مانند !@#$%^&*... نيز استفاده گردد. ولي در عين حال كلمه عبور از تركيبي استفاده شود كه به خاطر سپردن آن آسان باشد.

* مهلت زماني در نظر گرفته شده براي اين كار تا تاريخ 31/4/92 مي باشد.

* لازم به توضيح است در صورت عدم تغيير كلمات عبور به ترتيب فوق تا مهلت مزبور، پست الكترونيك مزبور از تاريخ اول مرداد 92 غير قابل دسترس درخواهد آمد و كاربران جهت دريافت كلمه عبور جديد مي بايستي صرفا به واحدهاي فناوري اطلاعات شركت/منطقه خود مراجعه نمايند.
* تغییر کلمه عبور، از طریق Options -> Personalize امکان پذیر می باشد.
 

امور فناوري اطلاعات و ارتباطات


 

1391/6/5 يكشنبه17:10

بسمه تعالي


در راستاي همدردي و كمك به تامين بخشي از نيازهاي زلزله زدگان استان آذربايجان شرقي، كاركنان شركت ملي گاز ايران مي توانند در اقدامي خيرخواهانه و داوطلبانه، بخشي از حقوق و دستمزد خود را براي كمك به هموطنان آسيب ديده اختصاص دهند.


به همين جهت، ترتيبي اتخاذ شده است كه كاركنان شركت ملي گاز اعم از رسمي، كاركنان پيماني و كارگران بتوانند از طريق سامانه هاي حقوق با آدرسهاي http://st.nigc.ir (سامانه حقوق كاركنان شركت ملي گاز) و يا http://stw.nigc.ir (سامانه حقوق و دستمزد كاركنان پيمانـي و كارگـــران) نسبت به ثبت كمك‌هاي خود به زلزله زدگان استان آذربايجان شرقي اقدام نمايند
* كمك هاي داوطلبانه كاركنان رسمي به دو صورت قابل انجام مي باشد :
      الف.  اهدا كمك بر اساس تعداد روز از حقوق پايه مرداد ماه
      ب.  اهدا كمك به صورت مبلغ ثابت
* كمك هاي داوطلبانه كاركنان پيمانـي و كارگـــران  نيز به اهدا كمك به صورت مبلغ ثابت قابل انجام مي باشد.
لذا همكاران محترم در صورت تمايل به اهداي كمك مالي، ضمن مراجعه به آدرسهاي فوق الذكر، اطلاعات لازم را تكميل نموده و با مطالعه و تاييد موافقتنامه، و كليك بر روي دكمه "اهداي كمك" مراحل ثبت و تاييد را انجام دهند.

لازم به توضيح است سقف مهلت زماني براي اعلام داوطلبانه كمك توسط كاركنان رسمي تا پايان وقت اداري دوشنبه مورخ 20/6/91 و  سقف مهلت زماني براي اعلام داوطلبانه كمك توسط كاركنان پيماني و كارگران پايان وقت اداري چهارشنبه مورخ 29/6/91تعيين گرديده است و مبلغ مذكور در صورتحساب شهريورماه كسر خواهد گرديد.


امور فناوري اطلاعات و ارتباطات    
 


بيشتر
فناوري اطلاعات و ارتباطات
بيشتر


مجری سایت : شرکت سیگما